Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2619/KR - 2021

Adres

Leśna 3/5, 58-560 Jelenia Góra

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Jelenia Góra

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

88

Nr wpisu do rejestru

17/2002