Loading...

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)?

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) – to placówka będąca zakładem leczniczym podmiotu leczniczego albo jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, która udziela stacjonarnie i całodobowo usług medycznych obejmujących długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Zakłady opiekuńczo-lecznicze dysponują pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, oferując rozwiązania dietetyczne zgodne z zapotrzebowaniem i stanem zdrowia podopiecznych, a także zapewniają produkty lecznicze oraz wyroby medyczne. Celem działalności ZOL jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej, co w przyszłości pozwoli mu na samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych. Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewnia pielęgnację oraz rehabilitację w zakresie podstawowym. Lekarze dyżurują w dzień, w razie potrzeby wzywani są na oddział również w godzinach nocnych. Przez całą dobę zapewniona jest pomoc pielęgniarska.

Kwalifikacja do pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL)

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego kwalifikują się osoby, które mają zakończony proces leczenia, są w pełni zdiagnozowane, nie wymagają hospitalizacji, a jednocześnie ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. W procesie kwalifikacji niezbędna jest dokumentacja obejmująca skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (skierowanie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz prowadzący ze szpitala) oraz wywiad pielęgniarki środowiskowej. Ocena stanu zdrowia pacjenta skali Barthel nie może przekroczyć 40 punktów. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie kwalifikują się pacjenci ze stwierdzoną chorobą nowotworową, pacjenci z poważnymi zaburzeniami psychicznymi oraz pacjenci, których ocena stanu zdrowia w skali Barthel przekracza 40 punktów.

Finansowanie pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL)

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest współfinansowany ze środków NFZ. 70% kwoty należnej za miesięczny pobyt w ZOL pochodzi ze środków pacjenta np. świadczeń emerytalno-rentowych, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 250% minimalnej wartości świadczenia.

Wyrażamy nadzieję, iż powyższe informacje stanowić bedą realne wsparcie w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu osoby bliskiej do placówki opiekuńczej lub zakładu opiekuńczo-leczniczego – spełniającej Państwa wymagania i oczekiwania. Dodatkowe informacje związane z zasadami funkcjonowania placówek opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dostępne są także na stronach Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej (www.mpris.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami