Loading...

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)?

Dom Opieki

Opublikowano: 08.08.2023

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)?

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to placówka medyczna świadcząca stacjonarną, całodobową opiekę dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale potrzebują długoterminowej opieki medycznej oraz pielęgnacji. Takie zakłady są częścią systemu opieki zdrowotnej i funkcjonują jako jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych lub jako oddziały przedsiębiorstw. W ZOL-ach zapewnia się warunki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, specjalistyczne diety zgodne ze stanem zdrowia pacjentów, a także dostęp do niezbędnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Głównym celem Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych jest poprawa sprawności fizycznej i psychicznej pacjentów, aby mogli oni w przyszłości samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych. Placówki te oferują podstawową opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną przez całą dobę, a lekarze są dostępni w ciągu dnia i mogą być wzywani w nocy w razie potrzeby.

Kwalifikacja do pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL)

Do ZOL kwalifikowane są osoby, które zakończyły proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji, ale ich stan zdrowia uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. Aby zakwalifikować się do ZOL, konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego ze szpitala, a także wywiad pielęgniarki środowiskowej.

Pacjentów ocenia się według skali Barthel, która mierzy poziom samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności. Osoby, których wynik w tej skali nie przekracza 40 punktów, mogą być kwalifikowane do ZOL. Zakłady te nie przyjmują pacjentów z chorobami nowotworowymi, poważnymi zaburzeniami psychicznymi ani tych, których wynik w skali Barthel przekracza 40 punktów.

Finansowanie pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL)

Koszt pobytu w ZOL jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Pacjenci pokrywają 70% kosztów swojego pobytu, przy czym ta kwota jest pobierana z ich świadczeń emerytalno-rentowych. Ważne jest, że pacjent nie może zapłacić więcej niż 250% minimalnej wartości świadczenia za swój miesięczny pobyt w ZOL.

Informacje dodatkowe

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą Państwu w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej placówki opiekuńczej lub zakładu opiekuńczo-leczniczego dla bliskiej osoby. Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania tych placówek można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowe aspekty funkcjonowania ZOL

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, oferując kompleksową opiekę, która obejmuje również wsparcie psychologiczne dla pacjentów i ich rodzin. Współczesne ZOL-e starają się zapewnić jak najwyższy standard życia swoim podopiecznym, organizując różnorodne formy aktywności, które mają na celu stymulację umysłową i fizyczną. Dodatkowo, w wielu placówkach funkcjonują programy wsparcia dla rodzin pacjentów, które pomagają im w adaptacji do nowej sytuacji oraz w zrozumieniu potrzeb bliskich przebywających w zakładzie.

Znaczenie rehabilitacji w ZOL

Rehabilitacja jest jednym z kluczowych elementów opieki w ZOL. Regularne ćwiczenia, terapie zajęciowe oraz indywidualnie dostosowane programy rehabilitacyjne mają na celu poprawę mobilności i samodzielności pacjentów. Długoterminowa opieka rehabilitacyjna jest nie tylko ważna dla fizycznej poprawy stanu zdrowia, ale także dla dobrostanu psychicznego pacjentów, pomagając im odzyskać poczucie kontroli nad własnym życiem.

Dodatkowe informacje związane z zasadami funkcjonowania placówek opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dostępne są także na stronach Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej (www.mpris.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).

3 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami