Loading...

Czym są Dzienne Domy Seniora „Senior+” (DDS+)?

Dom Opieki

Opublikowano: 08.08.2023

Co to są Dzienne Domy „Senior+” (DDS+)?

Dzienne Domy „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny Dom „Senior+” jest  dziennym domem pomocy utworzonym na podstawie uchwały rady gminy lub powiatu. Jest to jednostka organizacyjna pomocy społecznej która może funkcjonować samodzielnie. Zasady funkcjonowania ośrodków wsparcia oraz tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez ośrodki są określone w ustawie o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Dzienny Dom „Senior+” to placówka, która od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 8 godzin dziennie zapewnia osobom starszym podstawowe usługi mające pomóc w czynnościach dnia codziennego. Chodzi o aktywność ruchową lub leczenie ruchem (kinezyterapię), ofertę edukacyjną, rekreacyjną, kulturalną, i opiekuńczą w zależności od potrzeb stwierdzonych w lokalnym środowisku. Placówka zapewnia też co najmniej jeden gorący posiłek dziennie.

Kwalifikacja do Dziennych Domów „Senior+” (DDS+)

Kierowanie osób do Dziennych Domów Senior+ następuje na podstawie przepisów właściwej ustawy, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy. W przypadku Dziennego Domu „Senior+”, przyznanie miejsca w ośrodku wsparcia powinno się odbywać wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez stosowny organ (z reguły właściwy miejscowo Ośrodek Pomocy Społecznej).

Koszty pobytu w Dziennych Domach „Senior+” (DDS+)

Odpłatność za usługi Dziennego Domu Senior+ jest regulowana stosowną uchwałą rady gminy lub odpowiednio rady powiatu. Rada gminy/ powiatu ma kompetencje do ustalenia odpłatności, w tym także określenia zgodnych z prawem kryteriów zwolnienia uczestników ośrodków wsparcia „Senior+” z  jej ponoszenia.

Wyrażamy nadzieję, iż powyższe informacje stanowić bedą realne wsparcie w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu osoby bliskiej do placówki opiekuńczej – spełniającej Państwa wymagania i oczekiwania. Dodatkowe informacje związane z zasadami funkcjonowania placówek opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dostępne są także na stronach Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej (www.mpris.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami