Loading...

O nas

Krajowy Rejestr Domów Opieki KRDO jest pierwszą w Polsce, niezależną i ogólnodostępną wyszukiwarką internetową, weryfikującą legalność prowadzonej działalności przez placówki senioralnej opieki długoterminowej, takie jak Domy Pomocy Społecznej, prywatne domy opieki, domy seniora, rodzinne domy opieki, zakłady opiekuńczo-lecznicze, rezydencje senioralne.

Wpis do rejestru KRDO dokonywany jest w oparciu o zweryfikowane dane, dostępne na stronach urzędów wojewódzkich oraz informacje pozyskane z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak korzystać z rejestru KRDO?

Dostęp do rejestru jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga haseł oraz loginów. Najechanie kursorem (strzałką) na mapę Polski pozwala wybrać dowolną lokalizację – województwo a następnie powiat, gminę lub miasto z obszaru którego chcemy dokonać wyboru placówek opiekuńczych. Po dokonaniu wyboru zaprezentowane zostaną informacje weryfikujące działalność wskazanej placówki opiekuńczej.
Dane w rejestrze KRDO są uaktualniane raz w miesiącu.

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615