Loading...

Blog

Posłuchaj Eksperta

26.09.2023

Reprezentacja KIDO na seminarium Komisji Zdrowia w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 13 września 2023 roku w Gmachu Senatu RP przy ulicy Wiejskiej w Warszawie odbyło się seminarium Komisji Zdrowia pod tytułem „Światowy Dzień Sepsy – standard opieki w Polsce”. Seminarium poprowadził prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP oraz senator Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Komisji Zdrowia. W programie seminarium znalazły się między…

Porady

26.09.2023

Decyzja o przeprowadzeniu bliskiej osoby w domu opieki

Prezes Krajowej Izby Domów Opieki, dr Andrzej Lejczak uczestniczył w rozmowie na temat przeprowadzenia bliskiej osoby w domu opieki na łamach telewizji SilverTV. Poniżej zamieszczamy nagranie z rozmowy i zachęcamy do jego obejrzenia. Decyzja o Przeprowadzeniu Bliskiej Osoby do Domu Opieki: Kiedy i Jak podjąć tę Trudną Decyzję? Podejmowanie decyzji…

Dom Opieki

08.08.2023

Czym jest Dom Pomocy Społecznej (DPS)?

Co to jest Dom Pomocy Społecznej (DPS) Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się…

Dom Opieki

08.08.2023

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)?

Co to jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)? Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) – to placówka będąca zakładem leczniczym podmiotu leczniczego albo jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, która udziela stacjonarnie i całodobowo usług medycznych obejmujących długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają…

Dom Opieki

08.08.2023

Czym są Dzienne Domy Seniora „Senior+” (DDS+)?

Co to są Dzienne Domy „Senior+” (DDS+)? Dzienne Domy „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny Dom „Senior+” jest  dziennym domem pomocy utworzonym na podstawie uchwały rady gminy lub powiatu. Jest to jednostka organizacyjna pomocy społecznej która może funkcjonować samodzielnie.

Dom Opieki

08.08.2023

Czym jest Hospicjum Stacjonarne (HS)?

Co to jest hospicjum stacjonarne (HS)? Hospicjum stacjonarne – to placówka dla osób nieuleczalnie chorych, które z racji stanu zdrowia lub braku odpowiedniej opieki nie mogą dłużej mieszkać w swoim miejscu zamieszkania. W hospicjum stacjonarnym rodzina może przebywać z chorym przez cały dzień. Hospicjum stacjonarne to placówka świadcząca opiekę paliatywną której…

Dom Seniora

08.08.2023

Co to jest Prywatny Dom Opieki (PDO)?

Czym charakteryzuje się Prywatny Dom Opieki (PDO)? Prywatny dom opieki – jest działalnością ściśle regulowaną ustawowo i nadzorowaną przez właściwe dla lokalizacji Urzędy Wojewódzkie które wydają w oparciu o obowiązujące przepisy, pozwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zakres usług, świadczonych na…

Dom Opieki

08.08.2023

Czym charakteryzuje się Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy (ZPO)?

Co to jest zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy (ZPO)? Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy – Jest to zakład leczniczy podmiotu leczniczego albo jednostka organizacyjna zakładu leczniczego, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Szczegółowe…

Dom Opieki

08.08.2023

Profilaktyka zakażeń w domach opieki – Adrian Kuberski

Każdy ośrodek opieki długoterminowej musi stawić czoła problemom związanym z higieną i transmisją wirusów i bakterii. Jak można sobie z tym radzić opowiedział Adrian Kuberski, reprezentant firmy VireWall Polska Sp. z o.o. w trakcie Regionalnej Konferencji Senior-Care w Szczyrku, która odbyła się 14 czerwca 2023. Zachęcamy do obejrzenia nagrania z…

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami