Loading...

Czym charakteryzuje się Prywatny Dom Opieki (PDO)?

Prywatny dom opieki – jest działalnością ściśle regulowaną ustawowo i nadzorowaną przez właściwe dla lokalizacji Urzędy Wojewódzkie które wydają w oparciu o obowiązujące przepisy, pozwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zakres usług, świadczonych na rzecz mieszkańca prywatnego domu opieki obejmuje usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i forma takich usług wynikają z potrzeb mieszkańców i powinny uwzględniać w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Aktywna dbałość o potrzeby podopiecznych oraz świadczenie usług na jak najwyższym poziomie, wynikające z konieczności konkurencyjności rynkowej powoduje, iż prywatny dom opieki bardzo często w znacznym stopniu przewyższa swoją ofertą oraz jakością usług domy pomocy społecznej, budując swą przewagę w spersonalizowanym podejściu do potrzeb podopiecznego.

Kwalifikacja do pobytu w prywatnym domu opieki (PDO)

Decyzję o przyjęciu do prywatnej placówki opiekuńczej podejmuje osoba(-y) wskazana w wewnętrznym regulaminie działalności placówki, z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie o pomocy społecznej z 2004 r. wraz z jej nowelizacjami. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż co do zasady szczegółowe warunki kwalifikacji i pobytu w placówce określane są w  umowie, która ma charakter cywilno-prawny a zawarte w niej ustalenia są w pierwszej kolejności wiążące dla stron. Należy także nadmienić, iż coraz więcej prywatnych placówek opiekuńczych korzysta dodatkowo w procesach kwalifikacyjnych, z konsultacji o charakterze medyczno – socjalnym. Nie jest to jedna warunek niezbędny bowiem ostateczna decyzja o przyjęciu Podopiecznego do placówki prywatnej należy do właściciela placówki lub upoważnianej przez niego osoby.

Zasady finansowania pobytu w prywatnym domu opieki (PDO)

Pobyt w prywatnym domu opieki finansowany jest w całości ze środków Podopiecznego zamieszkującego w danej placówce lub innych osób (rodzina, opiekun prawny, etc.) bądź instytucji przejmujących na siebie tego typu zobowiązanie. Zależnie od postanowień wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy, mogą pojawiać się comiesięczne koszty dodatkowe jak m.in. dopłaty za farmakoterapię, usługi dodatkowe (medyczne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, etc.) oraz za np. nierefundowane materiały higieniczne. Ze względu na spersonalizowany charakter potrzeb mieszkańca takiej placówki koszty dodatkowe są obliczane odrębnie na podstawie cenników opracowywanych samodzielnie przez placówkę. Szerokie spectrum oraz zakres usług oferowanych przez prywatne domy opieki oraz zróżnicowany standard zamieszkania, powodują, że koszt miesięcznego pobytu w tego typu placówce jest bardzo zróżnicowany i waha się obecnie się w przedziale od 4 do 9 tys. złotych.

Wyrażamy nadzieję, iż powyższe informacje stanowić bedą realne wsparcie w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu osoby bliskiej do placówki opiekuńczej – spełniającej Państwa wymagania i oczekiwania. Dodatkowe informacje związane z zasadami funkcjonowania placówek opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dostępne są także na stronach Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej (www.mpris.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).

1.8 4 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami