Loading...

Krajowy Rejestr Domów Opieki

Legalny dom opieki i dom seniora - Lista wszystkich bezpiecznych i rekomendowanych placówek opiekuńczych w Polsce.

Znajdź dom opieki

WERYFIKACJA

Rejestr pozwala na rzetelną weryfikację placówek świadczących usługi całodobowej opieki długoterminowej na rzecz osób starszych

LEGALNOŚĆ

Wszystkie wykazane w rejestrze domy opieki prowadzą swoją działalność w sposób legalny, w oparciu o posiadane zezwolenia oraz wpisy w rejestrach urzędowych, dokonywane przez upoważnione organy administracyjne

BEZPIECZEŃSTWO

Zawarte w rejestrze informacje zostały opracowane w oparciu o dane pozyskiwane z oficjalnych stron urzędowych i podlegają comiesięcznej aktualizacji

Krajowy Rejestr Domów Opieki współpracuje z:

Krajowy Rejestr Domów Opieki

KRDO to pierwsza w Polsce niezależna i ogólnodostępna wyszukiwarka internetowa, która weryfikuje legalność domów opieki. Legalny dom opieki czy dom seniora charakteryzuje się odpowiednimi wpisami na listach urzędowych. Ośrodki opiekuńcze takie jak Dom Pomocy Społecznej (DPS), prywatny dom opieki, dom seniora, rodzinny dom opieki, rezydencja senioralna czy zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) mają obowiązek zarejestrowania swojej działalności, a w naszym rejestrze znajdują się tylko takie ośrodki, które spełniły te wymagania.

Jak korzystać z wyszukiwarki KRDO?

Dostęp do rejestru KRDO jest całkowicie bezpłatny, a korzystanie z niego nie wymaga rejestracji - a co za tym idzie loginów czy haseł. Najechanie myszką (kursorem) na mapę Polski pozwala wybrać dowolną lokalizację – województwo, a następnie powiat, gminę lub miasto z obszaru którego chcemy dokonać wyboru placówek opiekuńczych. Po dokonaniu wyboru wyświetlona zostanie lista domów opieki, które zostały zweryfikowane pod kątem legalności przez naszych pracowników. Pamiętaj, aby korzystać tylko z legalnych domów seniora, które są wpisane do Urzędów Marszałkowskich oraz KRS. Wszystkie te domy znajdziesz korzystając z naszej wyszukiwarki. Dane w rejestrze KRDO są uaktualniane raz w miesiącu.

Krajowy Rejestr Domów Opieki KRDO jest pierwszą w Polsce, niezależną i ogólnodostępną wyszukiwarką internetową, weryfikującą legalność prowadzonej działalności przez placówki senioralnej opieki długoterminowej, takie jak Domy Pomocy Społecznej, prywatne domy opieki, domy seniora, rodzinne domy opieki, zakłady opiekuńcze, rezydencje senioralne oraz mieszkania wspomagane, asystowane.

Wpis do rejestru KRDO dokonywany jest w oparciu o zweryfikowane dane, dostępne na stronach urzędów wojewódzkich oraz informacje pozyskane z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak korzystać z rejestru KRDO?

Dostęp do rejestru jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga haseł oraz loginów. Najechanie kursorem (strzałką) na mapę Polski pozwala wybrać dowolną lokalizację – województwo a następnie powiat, gminę lub miasto z obszaru którego chcemy dokonać wyboru placówek opiekuńczych. Po dokonaniu wyboru zaprezentowane zostaną informacje weryfikujące działalność wskazanej placówki opiekuńczej.
Dane w rejestrze KRDO są uaktualniane raz w miesiącu.

Więcej o nas

Kontakt

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami