Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Oławie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2637/KR - 2021

Adres

Lwowska 6, 55-200 Oława

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Oławski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

110

Nr wpisu do rejestru

DKR/DPS/001

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615