Loading...

Rosnąca z roku na rok liczba oddawanych do użytku domów opieki długoterminowej dowodzi, że sektor opieki senioralnej w Polsce stale się rozwija.

Sektor Opieki Senioralnej w Kluczowym Momencie

Aleksandra Jach, radca prawny, Structure Drwal Jach Komorowska Moj sp.k., ekspert KIDO (Krajowa Izba Domów Opieki).

Analiza rynkowa usług opiekuńczych

Analiza rynku pokazuje, że średnia cena miesięcznego pobytu w domu opieki dla seniorów wynosi około 1.500 EUR i stale rośnie. Ponadto, prognozy demograficzne wskazują, że w 2050 r. liczba osób powyżej 65 roku życia wzrośnie z 18% do 30%, co stanowić będzie 1/3 populacji. W związku z tym, poprawa usług świadczonych seniorom wydaje się być właściwym kierunkiem,  ponieważ zabezpieczy to naszą przyszłość do życia w godnych warunkach.

W grudniu 2022 r. w Polsce było ponad 9,8 mln osób powyżej 60 roku życia (tj. 25,9% populacji). Według raportów przygotowanych przez KIDO, w ciągu ostatnich 2 lat powstało ponad 50 nowych placówek opieki długoterminowej dla osób starszych (51 i 57 odpowiednio w 2022 i 2023 r.). Najwięcej nowych domów opieki otwarto w województwie mazowieckim (10 w 2023 r. i 14 w 2022 r.). 

Badanie KIDO związane ze standardem zakwaterowania

Według badania przeprowadzonego przez KIDO w kwietniu 2024 r. dotyczącego standardów zakwaterowania w prywatnych i publicznych placówkach długoterminowych, większość domów opieki oferuje pobyt w pokojach 2 i 3- osobowych, podczas gdy pokoje 1- osobowe są nadal w mniejszości. Są jednak również obiekty, które oferują pobyt w pokojach 4-osobowych. 

Badanie pokazało, że cena za miesięczny pobyt w pokoju jednoosobowym waha się między 3 500 PLN a 7 500 PLN, przy czym większość domów oferuje pobyt za ok. 5 000 PLN. Cena za zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym waha się od 2 800 PLN do 7 000 PLN, a cena za miejsce w pokoju trzyosobowym wynosi od 2 800 PLN do 5 500 PLN. Realny miesięczny koszt wzrasta jednak wraz z kosztami leków oraz świadczonych usług dodatkowych (np. terapia rehabilitacyjna). W konsekwencji średni miesięczny koszt umieszczenia seniora w placówce opieki długoterminowej w Polsce wynosi ok 5.000-7.000 PLN (ok 1.500 EUR), co wydaje się być dość wysoką stawką w kraju, w którym minimalne wynagrodzenie wynosi niecałe 4.300 PLN. Należy również zauważyć, że wśród 100 analizowanych obiektów, tylko 19 miało obłożenie niższe niż 90%, a w 48 obiektach przekraczało 95%.

Stanowisko rządu związane z problemem starzejącego się społeczeństwa

Kwestie dotyczące starzejącego się społeczeństwa zostały również zauważone przez polityków. Po raz pierwszy w historii Polski, w grudniu 2023 r., Prezes Rady Ministrów powołał Minister ds. Polityki Senioralnej. Ministra Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała uchwalenie nowej ustawy podnoszącej standardy opieki nad seniorami i zapewniła,  że jej celem jest umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania w swoich domach aby uniknąć umieszczania ich w placówkach opiekuńczych. Skupiła się na tzw. bonie senioralnym, który będzie uregulowany w ustawie o systemie świadczeń wspierających rodzinę w opiece nad osobą starszą. Założeniem bonu będzie zapewnienie członkowi rodziny, który pracuje i opiekuje się osobą starszą (tj. powyżej 75 roku życia) otrzymywania wsparcia opiekuna, który będzie świadczył usługi opiekuńcze na rzecz seniora. Usługi opiekuńcze, w ramach bonu, będą miały maksymalną wartość 2 150 zł.

Ministra powiedziała, że bon będzie oferował podwójną korzyść dla rynku pracy: (i) zapewni, że członkowie rodziny opiekujący się starszymi członkami rodziny pozostaną aktywni na rynku pracy oraz (ii) stworzy nowe stanowiska pracy dla opiekunów. Przewiduje się, że ponad 0,5 miliona seniorów będzie uprawnionych do korzystania z bonu. Dotacje będą dystrybuowane przez samorządy lokalne. Usługi oferowane seniorom będą prostymi usługami opiekuńczymi wspierającymi ich w codziennych potrzebach, jednak opiekun będzie musiał ukończyć 30-godzinne szkolenie przygotowujące do pracy z seniorami. Kwalifikacja do programu zakłada spełnienie pewnych kryteriów dochodowych tak więc nie każdy będzie mógł z niego skorzystać. Oczekuje się, że projekt zostanie poddany konsultacjom w trzecim kwartale 2024 roku.

Prezes KIDO Andrzej Lejczak zasugerował, że pomoc państwa powinna być na równych warunkach oferowana seniorom korzystającym z pobytu w placówkach opieki długoterminowej, jak proponowana przez Ministrę seniorom korzystającym z opieki domowej. Dzięki temu dałoby to seniorom i ich rodzinom łatwiejszy wybór przy podejmowaniu decyzji między opieką domową a pobytem w ośrodku opieki długoterminowej. Polski rynek opieki senioralnej jest obecnie rozdrobniony i nie ma wielu potentatów instytucjonalnych w tym sektorze. Rosnące zapotrzebowanie na domy opieki, oferujące wyższy standard kompleksowych usług dla seniorów, jest widoczne na rynku i wydaje się, że obecne pokolenie rozumie, iż usługi opiekuńcze są kosztowne, ale gotowe jest ponieść ten wydatek.

Źródło: Aleksandra Jach dla Poland Weekly, Czerwiec 2024

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami