Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie SS Franciszkanek MNP

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2623/KR - 2021

Adres

Grunwaldzka 104, 50-357 Wrocław

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie SS. Franciszkanek MNP ul.Kolejowa 4, 47-450 Krzyżanowice

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

73

Nr wpisu do rejestru

8/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami