Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Marcina

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2649/KR - 2021

Adres

Świętego Marcina 10, 50-327 Wrocław

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska ul. Nazaretańska 1 30-680 Kraków

Rodzaj placówki

dla kobiet przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

1/2008

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami