Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2632/KR - 2021

Adres

Objazdowa 40, 54-513 Wrocław

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska, ul. Kard. Bol. Kominka 3-5, 50-329 Wrocław

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

37

Nr wpisu do rejestru

29/2001

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615