Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2624/KR - 2021

Adres

Zachodnia 17, 58-305 Wałbrzych

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa- Poznańska ul. Niegolewskich 23 60-233 Poznań

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

3/2005

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami