Loading...
Powrót do rejestru

Zespół Domów Pomocy Społecznej Wieleń

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

419/KR - 2021

Adres

Stanisława Staszica 2, 64-730 Wieleń

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja św. Józefa - Poznańska na zlecenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Rodzaj placówki

- dla osób w podeszłym wieku (74 miejsca) - dla osób przewlekle somatycznie chorych (100 miejsc) - dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (80 miejsc) - dla osób niepełnosprawnych fizycznie (100 miejsc)

Ilość miejsc

354

Nr wpisu do rejestru

4

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami