Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sycowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2745/KR - 2021

Adres

ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

Rodzaj placówki

Okresowa całodobowa pielęgnacja i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych

Ilość miejsc

37

Nr wpisu do rejestru

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615