Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Słupsku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2849/KR - 2021

Adres

ul. Lelewela 58, 76-200 Słupsk

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

Rodzaj placówki

Długoterminowa Opieka Dla Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych

Ilość miejsc

40

Nr wpisu do rejestru

0000006439

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami