Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kozienicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26331/KR - 2022

Adres

ul. Al. Władysława Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice

Typ placówki

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Podmiot prowadzący

SPZZOZ Kozienice

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

35

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami