Loading...
Powrót do rejestru

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY Białystok

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26153/KR - 2022

Adres

ul. M. Curie-Skłodowskiej 25, 15-950 Białystok

Typ placówki

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

22

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami