Loading...
Powrót do rejestru

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY Złota Jesień Gdańsk

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2773/KR - 2021

Adres

ul. Franciszka Hynka 12, 80-465 Gdańsk

Rodzaj placówki

Prywatna/Publiczna

Podmiot prowadzący

STOWARZYSZENIE DOMU OPIEKI „ZŁOTA JESIEŃ” Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Złota Jesień” w Gdańsku

Typ

Opieka długoterminowa dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Ilość miejsc

Nr wpisu do rejestru