Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy/ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Katowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26485/KR - 2022

Adres

ul. Szopienicka 59, 40-431 Katowice

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

ZOZ "EPIONE" Katowice

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

160

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami