Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy/Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Chełm

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26368/KR - 2022

Adres

ul. Szpitalna 53B, 22-100 Chełm

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

117

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami