Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Września

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26244/KR - 2022

Adres

ul. Słowackiego 2, 62-300 Września

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI"

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

25

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami