Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekunczo-Leczniczy Warszawa

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26215/KR - 2022

Adres

ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

Centrum Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

123

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615