Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rościszowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2742/KR - 2021

Adres

Rościszów 11, , 58-240 Pieszyce

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie

Rodzaj placówki

Całodobowa opieka i pielęgnacja oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych

Ilość miejsc

Nr wpisu do rejestru

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615