Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Polkowicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2741/KR - 2021

Adres

ul. Kard. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice

Rodzaj placówki

Prywatna/Publiczna

Podmiot prowadzący

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A

Rodzaj placówki

Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

19

Nr wpisu do rejestru

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615