Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oławie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2740/KR - 2021

Adres

ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

Rodzaj placówki

Całodobowa opieka stacjonarna dla dorosłych po ostrej fazie leczenia szpitalnego

Ilość miejsc

23

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami