Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oławie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2740/KR - 2021

Adres

ul.K.K.Baczyńskiego 1,, 55-200 Oława

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

Typ

Całodobowa opieka stacjonarna dla dorosłych po ostrej fazie leczenia szpitalnego

Ilość miejsc

23

Nr wpisu do rejestru