Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łodzi

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26313/KR - 2022

Adres

ul. Północna 42, 91-425 Łódź

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁODZI

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

61

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami