Loading...
Powrót do rejestru

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY w GDYNI, CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2778/KR - 2021

Adres

ul. Jęczmienna 8,, 81-089 Gdynia

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ CENTRUM POMOCOWE CARITAS IM. ŚW. O. PIO

Typ

Opieka i pielęgnacja dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Ilość miejsc

25 miejsc NFZ

Nr wpisu do rejestru