Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dzierżoniowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2722/KR - 2021

Adres

ul. Słowiańska 3, 58-200 Dzierżoniów

Rodzaj placówki

Prywatna/Publiczna

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie

Rodzaj placówki

Całodobowa opieka pielęgnacyjno-opiekuńczą nad Pacjentami wymagającymi , specjalistycznej pielęgnacji,

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615