Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Człuchowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2769/KR - 2021

Adres

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Rodzaj placówki

Opieka i pielęgnacja długoterminowa

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

000202749

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami