Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Człuchowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2769/KR - 2021

Adres

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Typ

Opieka i pielęgnacja długoterminowa

Ilość miejsc

Nr wpisu do rejestru

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615