Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Cieszynie

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26375/KR - 2022

Adres

ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

CENTRUM MEDYCZNE SIÓSTR ELŻBIETANEK CIESZYN

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

80

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami