Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy UCK Gdańsk

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2776/KR - 2021

Adres

al. Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk

Typ

Dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Ilość miejsc

22 miejsca NFZ

Nr wpisu do rejestru