Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Święta Katarzyna

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2751/KR - 2021

Adres

Dąbrowskiego 8 , 55-010 Święta Katarzyna

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej

Rodzaj placówki

Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Geriatria

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami