Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Senectus” Gdańsk

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2774/KR - 2021

Adres

ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Szpitale Pomorskie Sp. z.o.o

Typ

Opieka długoterminowa dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Ilość miejsc

Nr wpisu do rejestru