Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Nowa Ruda

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2737/KR - 2021

Adres

ul. Szpitalna 8, 57-400 Nowa Ruda

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku

Rodzaj placówki

Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615