Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo Leczniczy MAGDALENKA Duszniki-Zdrój

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26159/KR - 2022

Adres

ul. Sprzymierzonych 11, 57-340 Duszniki-Zdrój

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

DOM SENIORA MAGDALENKA

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

87

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami