Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Lidzbark Warmiński

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26149/KR - 2022

Adres

ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

Powiatowy Ośrodek Lecznictwa Pozaszpitalnego

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

25

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami