Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Klęczany

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26165/KR - 2022

Adres

Klęczany 182, 33-394 Klęczany

Rodzaj placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

ALFA Szpital Rehabilitacyjny im. lek. med. Bronisławy Dulkiewicz w Klęczanach

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

50

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615