Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Gdańsk

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

25959/KR - 2022

Adres

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

25

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615