Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Euromedicus Gdynia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2777/KR - 2021

Adres

ul. Czechosłowacka 3, , 81-969 Gdynia

Rodzaj placówki

Prywatna/Publiczna

Podmiot prowadzący

Euromedicus Sp. z o. o. w Gdyni

Typ

Dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Ilość miejsc

Nr wpisu do rejestru