Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy dla Dorosłych w Ozimku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26425/KR - 2022

Adres

ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podmiot prowadzący

Zakład Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji św. Rocha w Ozimku

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

65

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615