Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Copernicus Gdańsk

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2772/KR - 2021

Adres

ul. Powstańców Warszawskich 1/2, 80-101 Gdańsk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z.o.o Gdańsk

Typ

Dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Ilość miejsc

Nr wpisu do rejestru