Loading...
Powrót do rejestru

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY Bydgoszcz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

25954/KR - 2022

Adres

ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

19

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami