Loading...
Powrót do rejestru

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy BIAŁY DOMEK Majdan Ruszowski

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

26094/KR - 2022

Adres

Majdan Ruszowski 42, 22-437 Majdan Ruszowski

Typ placówki

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Rodzaj placówki

Całodobowa Opieka Długoterminowa

Ilość miejsc

31

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami