Loading...
Powrót do rejestru

Zakład/Oddział Opiekuńczo Leczniczy Caritas Gdańsk

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2775/KR - 2021

Adres

ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk

Rodzaj placówki

Prywatna/Publiczna

Podmiot prowadzący

Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II w Gdańsku

Typ

Długoterminowa opieka dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Ilość miejsc

Nr wpisu do rejestru