Loading...
Powrót do rejestru

Zakład/Oddział Opiekuńczo Leczniczy Caritas Gdańsk

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2775/KR - 2021

Adres

ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II w Gdańsku

Rodzaj placówki

Długoterminowa opieka dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Ilość miejsc

40

Nr wpisu do rejestru

0000247280

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami