Loading...
Powrót do rejestru

„Przystań Seniora”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2625/KR - 2021

Adres

Sportowa 2, 55-081 Borzygniew

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Tamara Aagten - Margol ul. Pszenna 3 55 - 040 Ślęza

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

21/2001