Loading...
Powrót do rejestru

Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2530/KR - 2021

Adres

Marii Skłodowskiej-Curie 12, 32-500 Chrzanów

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki ul. M. Skłodowskiej-Curie 12, 32-500 Chrzanów

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku - kobiety i mężczyźni

Ilość miejsc

38

Nr wpisu do rejestru

29

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615