Loading...
Powrót do rejestru

Rodzinny Dom Opieki dla Ludzi Starszych

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

203/KR - 2021

Adres

Stanisławowo 84, 05-180 Pomiechówek

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

p. Walentyna Jankowska

Typ

dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.

Ilość miejsc

18

Nr wpisu do rejestru

30