Loading...
Powrót do rejestru

Prywatny Dom Opieki Stare Jabłonki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

601/KR - 2021

Adres

Żurejny 9, 14-133 Stare Jabłonki

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Ośrodek Wypoczynkowy Izabella, Tomasz i Paulina Kluczewicz s.c.

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

7

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615