Loading...
Powrót do rejestru

Prywatny Dom Opieki „Stare Jabłonki”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

601/KR - 2021

Adres

Żurejny 9, 14-133 Stare Jabłonki

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Ośrodek Wypoczynkowy Izabella, Tomasz i Paulina Kluczewicz s.c.

Typ

dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

7