Loading...
Powrót do rejestru

Prywatny Dom Opieki Maria 1

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1217/KR - 2021

Adres

Kolejowa 25 D, 43-100 Tychy

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Prywatny Dom Opieki "Maria 1" Maria Magiera ul. Fijewskiego 21m 40-748 Katowice

Rodzaj placówki

osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub osoby w podeszłym wieku

Ilość miejsc

20

Nr wpisu do rejestru

PSII.9420.1.4.2016

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615